Ženska sportska gimnastika

006
0063
0076
00152
00257
sl16
sl18
sl19
1/8 
start stop bwd fwd

 

Pored programa razvojne gimnastike u Sokolskom društvu Vojvodina ·nudimo i negujemo takmičarske programe· na reginonalnim, republičkim ·i međunarodnim nivou.

Gimnastičarke moraju proći prvo kroz program razvojne gimnastike kao inicijalni gde se ·testiraju i selektuju po svojim fizičkim i mentalnim sposobnostima i uzastu. Kada se selektuju sa njima naši treneri rade na usavršavanju indivdualnih potecijalima i na ostvarivanju ličnih ciljeve. Rad koji se sprovodi sa selektovanim gimnastičarkama ·je na najvišem mogućem nivou od uslova do stručnosti kadra. Sokolsko društvo Vojvodina poseduje potencijale da omogući svakoj· gimnastičarki· postizanje· najvećih rezultata.

Sportska gimnastika je sport ·koji zahteva godine posvećenosti· i treninga.

U Sokolskom društvu smo svesni uticaja drugarstva , uzajamnog poštovanja između samih gimnastičarki i timskog duha koji nesumljivo ima uticaj na uspeh gimnastičarki i mi ih razvijamo.

C – program je predviđen i idealan za gimnastičarke koje su talentovane i zainteresovane za takmičenja ali nisu u mogućnosti da svakodnevno treniraju. Treninzi sa C – programom se sprovode 3 puta u toku· nedelje ukupno do 5sati. Za njih su predviđena 3 takmičenja u toku godine.

A i B program do 10 godina je predviđen za gimnastičarke koje poseduju potencijal za postizanje rezultata i koje su spremne da treniraju intezivnije ( 8 – 12 sati nedeljno). U ovom programu· su predviđena 5 takmičenja u toku godine.

A i B program za starije od 10 godina podeljen je po nivoima· znanja i uzrastu. Gimnastičarke koje su u ovom programu treniraju od 14 do 20 sati nedeljno i imaju od 5 do 8 tkmičenja tokom godine.

Nacionalni program za juniorke i seniorke predviđa takmičenja na nacionalnom nivo i zahteva rad gimnastičarki preko 20 sati nedeljno.

Međunarodni program predviđen je za rad sa gimnastičarkama koje poseduju ·sposobnosti ·koje su u skladu sa međunarodnim normama i samim tim nastupaju na najvećim međunarodnim takmičenjima. Treniraju ·najmanje 20 sati nedeljno. Broj takmičenja· zavisi od predviđenog· plana i programa.

 

TOP